Czy wystarczy uranu?

Ilość uranu nadającego się do wydobycia zależy głównie od ceny, jaką gotowi jesteśmy za uran płacić. Przez wiele lat cena uranu była niska, rzędu 25-50 USD/kg, co nie sprzyjało prowadzeniu eksploracji i zagospodarowywaniu nowych złóż uranu. Obecnie cena uranu wzrosła znacznie, co spowodowało wzrost intensywności poszukiwań uranu a jednocześnie umożliwiło otwarcie i eksploatację kopalni, które przedtem były nieopłacalne. Zjawisko wzrostu ilości odkrytych zasobów przy wzroście cen jest normalne, dzieje się tak ze wszystkimi minerałami i uran nie jest wyjątkiem. Wielkość znanych zasobów uranu, których wydobycie jest opłacalne przy aktualnej cenie rynkowej, rośnie z każdym rokiem. Według najnowszej oceny uzgodnionej po starannym rozważeniu w komisjach Parlamentu Europejskiego, uranu w znanych zasobach wystarczy na 200 lat, a rozwój technologii jądrowej stwarza perspektywę że uranu wystarczy na tysiące lat (Rezolucja Parlamentu Europejskiego (2007 / 2091 (INI) z 24 października 2007 roku o źródłach energii konwencjonalnej oraz technologiach energetycznych).

Tego samego zdania są rządy USA, Rosji, Francji, W. Brytanii, Japonii, Chin, Indii, a także takich krajów jak Finlandia czy Czechy.

W perspektywie 20-30 lat wprowadzenie prędkich reaktorów powielających doskonalonych obecnie w ramach programu rozwoju EJ IV Generacji zapewni możliwość wykorzystania zarówno wypalonego paliwa z obecnie pracujących reaktorów jak i zapasów uranu zubożonego pozostałego po procesie wzbogacania. Pozwoli to przedłużyć czas pracy energetyki jądrowej przy użyciu tylko obecnych zasobów na tysiące lat, jak pokazuje Tabela 3.

 

Tab. 3. Okres w latach na jaki wystarczy uranu przy obecnej mocy elektrowni jądrowych z uwzględnieniem różnych zasobów i technologii cyklu paliwowego.*

Kategoria zasobów** Zidentyfikowane Wszystkie konwencjonalne Konwencjonalne i niekonwencjonalne, w tym fosforany
Reaktory LWR/ Obecny cykl otwarty 100 300*** 1690

Prędkie reaktory powielające, recykling Pu

3070 8990 56 680
Prędkie reaktory powielające recykling uranu i aktynowców / cykl zamknięty 24 000 71 000 472 000

* IAEA: Climate change and nuclear power 2008, Vienna, International Atomic Energy Agency, p.29.

** Źródła, które mają udokumentowaną historię wydobywania uranu jako produktu lub współ-produktu lub zaliczane są do źródeł konwencjonalnych. Źródła o bardzo niskiej zawartości uranu w rudzie lub te, w których uran jest tylko produktem ubocznym, klasyfikowane są jako źródła niekonwencjonalne. Zidentyfikowane rezerwy oznaczają znane handlowe ilości uranu, które można zyskać przy obecnie stosowanej technologii i po określonej cenie. Ponadto istnieją oceny dodatkowych lub perspektywicznych rezerw stanowiących przedłużenie złóż udokumentowanych lub nowe złoża, których oczekuje się w oparciu o dobrze określone dane geologiczne. Ocena ich ilości jest obarczona większą niepewnością.

*** Uwaga - okres 300 lat jest dłuższy od podanego w rezolucji Parlamentu Europejskiego, bo tabela 3. opiera się na danych z końca 2008 roku, a uchwała PE była podjęta o rok wcześniej. Jest to dobrą ilustracją tempa w jakim przybywa znanych złóż uranu dzięki wzmożonej eksploracji.

 

Należy zaznaczyć, że przejście od wydobycia uranu z rudy powyżej 200 ppm do powyżej 100 ppm oznacza wzrost zasobów 20 razy!

Image

 

ZOBACZ TEŻ:

Gościmy

Odwiedza nas 1174 gości oraz 0 użytkowników.

Energetyka jądrowa na Facebooku

SARI

Zwiedzanie EJ