Publikacje i Polemiki

III Szkoła Energetyki Jądrowej, 20-22 października 2010 r., Gdańsk

Wszystkie materiały dostępne są na dedykowanej stronie http://szkola-ej.pl/iiiszkola/index.html

Konferencja prasowa SEREN w siedzibie PAP w rocznicę awarii w Czarnobylu (22.04.2010)

 1. Dlaczego powinniśmy budować elektrownie jądrowe w Polsce?, doc. dr inż. Andrzej Strupczewski, Instytut Energii Atomowej POLATOM
 2. Wpływ małych dawek promieniowania na zdrowie człowieka, mgr inż. Krzysztof W. Fornalski, Instytut Problemów Jądrowych
 3. Jak wykluczono niebezpieczeństwo awarii takiej jak w Czarnobylu w elektrowniach jądrowych III generacji, doc. dr inż. Andrzej Strupczewski, Instytut Energii Atomowej POLATOM
 4. ....

II Szkoła Energetyki Jądrowej, 3-5 listopada 2009 r., Warszawa

Referaty

 1. Reaktory jądrowe - typy i charakterystyki, Zdzisław Celiński, Politechnika Warszawska, Warszawa
 2. Odnawialne źródła energii - możliwości i ograniczenia w warunkach polskich, Antoni Dmowski, Łukasz Rosłaniec, Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Warszawska, Warszawa
 3. Przygotowanie infrastruktury dla budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, Tomasz Jackowski, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa
 4. Wpływ elektrowni jądrowych w czasie normalnej pracy na zdrowie ludzi i środowisko, Jolanta Naniewicz, Centrum Onkologii, Warszawa
 5. Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych dawniej i dzisiaj, Andrzej Strupczewski, Instytut Energii Atomowej POLATOM
 6. Dlaczego Polska potrzebuje energetyki jądrowej, Mirosław Duda, Agencja Rynku Energii, Warszawa
 7. Porównanie wpływu na zdrowie człowieka i środowisko naturalne różnych źródeł energii - wyniki badań w programie ExternE, Uroš Radović, Agencja Rynku Energii S.A., Warszawa
 8. Wpływ energetyki jądrowej na bilans energetyczny i jej rola w redukcji emisji CO2, Andrzej Strupczewski, Instytut Energii Atomowej POLATOM
 9. Na jak długo wystarczy pierwiastków rozszczepialnych?, Andrzej Grzegorz Chmielewski, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa, Politechnika Warszawska, Warszawa
 10. Cykl paliwowy: otwarty czy zamknięty. Czy to wystarczy?, Stefan Chwaszczewski, Intytut Energii Atomowej POLATOM
 11. Doświadczenia z 50 lat unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych w Polsce, Krzysztof Madaj, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Otwock-Świerk
 12. Unieszkodliwianie odpadów promieniotwórczych - perspektywy dla energetyki jądrowej, Janusz Włodarski, Państwowa Agencja Atomistyki, Warszawa
 13. Nowe rozwiązania reaktorów generacji 3+ oferowanych dla krajów Unii Europejskiej, Stefan Chwaszczewski, Instytut Energii Atomowej POLATOM
 14. EdF. A leader in nuclear sustainable production. A major actor in the Nuclear Renaissance Worldwide, Michel Debes, Electricite de France, EdF Generation
 15. Aspekty ekonomiczne rozwoju energetyki jądrowej, Andrzej Strupczewski, Instytut Energii Atomowej POLATOM
 16. Pierwsze doświadczenia w kształceniu studentów fizyki, specjalność - Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, Mieczysław Budzyński, Instytut Fizyki Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin
 17. Stosunek społeczeństwa polskiego do energetyki jądrowej, Stanisław Latek, rzecznik Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki
 18. Zagrożenie obiektów jądrowych ze strony organizacji terrorystycznych i stosowane środki bezpieczeństwa, Krzysztof Rzymkowski, Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Jądrowej, Warszawa
 19. Lokalizacja elektrowni jądrowych w Polsce, Władysław Kiełbasa, Hydroenergo, Wejherowo

Prezentacje

 1. Program Polskiej Energetyki Jądrowej - cele, założenia, kierunki działania, Hanna Trojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej
 2. Reaktory jądrowe - typy i charakterystyki, Zdzisław Celiński, Politechnika Warszawska, Warszawa
 3. Odnawialne źródła energii - możliwości i ograniczenia w warunkach polskich, Antoni Dmowski, Łukasz Rosłaniec, Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Warszawska, Warszawa
 4. Przygotowanie infrastruktury dla budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, Tomasz Jackowski, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa
 5. Wpływ elektrowni jądrowych w czasie normalnej pracy na zdrowie ludzi i środowisko, Jolanta Naniewicz, Centrum Onkologii, Warszawa
 6. Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych dawniej i dzisiaj, Andrzej Strupczewski, Instytut Energii Atomowej POLATOM
 7. Dlaczego Polska potrzebuje energetyki jądrowej, Mirosław Duda, Agencja Rynku Energii, Warszawa
 8. Porównanie wpływu na zdrowie człowieka i środowisko naturalne różnych źródeł energii - wyniki badań w programie ExternE, Uroš Radović, Agencja Rynku Energii S.A., Warszawa
 9. Wpływ energetyki jądrowej na bilans energetyczny i jej rola w redukcji emisji CO2, Andrzej Strupczewski, Instytut Energii Atomowej POLATOM
 10. Na jak długo wystarczy pierwiastków rozszczepialnych?, Andrzej Grzegorz Chmielewski, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa, Politechnika Warszawska, Warszawa
 11. Cykl paliwowy: otwarty czy zamknięty. Czy to wystarczy?, Stefan Chwaszczewski, Intytut Energii Atomowej POLATOM
 12. Doświadczenia z 50 lat unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych w Polsce, Krzysztof Madaj, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Otwock-Świerk
 13. Unieszkodliwianie odpadów promieniotwórczych - perspektywy dla energetyki jądrowej, Janusz Włodarski, Państwowa Agencja Atomistyki, Warszawa
 14. Nowe rozwiązania reaktorów generacji 3+ oferowanych dla krajów Unii Europejskiej, Stefan Chwaszczewski, Instytut Energii Atomowej POLATOM
 15. EdF. A leader in nuclear sustainable production. A major actor in the Nuclear Renaissance Worldwide, Michel Debes, Electricite de France, EdF Generation
 16. Aspekty ekonomiczne rozwoju energetyki jądrowej, Andrzej Strupczewski, Instytut Energii Atomowej POLATOM
 17. Pierwsze doświadczenia w kształceniu studentów fizyki, specjalność - Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, Mieczysław Budzyński, Instytut Fizyki Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin
 18. Stosunek społeczeństwa polskiego do energetyki jądrowej, Stanisław Latek, rzecznik Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki
 19. Zagrożenie obiektów jądrowych ze strony organizacji terrorystycznych i stosowane środki bezpieczeństwa, Krzysztof Rzymkowski, Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Jądrowej, Warszawa
 20. Lokalizacja elektrowni jądrowych w Polsce, Władysław Kiełbasa, Hydroenergo, Wejherowo
 21. Dyskusja panelowa, Dariusz Szwed, "Zieloni 2004"

  Publikacje Instytutu Energii Atomowej i pracowników IEA POLATOM

  1. Aspekty ekonomiczne energetyki jądrowej, doc. dr inż. Andrzej Strupczewski, prezentacja na spotkaniu Komitetu Energetyki Jądrowej SEP, Warszawa, 18.02.2010
  2. Czy warto bać się elektrowni jądrowych?, doc. dr inż. Andrzej Strupczewski, materiał z wykładu dla Federacji Młodych Socjaldemokratów w Centrum Kulturalnym "Rozbrat", siedzibie głównej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Warszawa, 16.02.2010
  3. Przyczyna renesansu energetyki jądrowej, doc. dr inż. Andrzej Strupczewski, "Nowa Elektrotechnika", lipiec-sierpień 2009, nr 7-8 (59-60) str 9-14
  4. Porównanie dostępnych na rynku reaktorów jądrowych: zalety i wady techniczne, ekologiczne i ekonomiczne, doc. dr inż. Andrzej Strupczewski
  5. Tańszy wiatr czy atom?, doc. dr inż. Andrzej Strupczewski, "Świat Nauki" nr 5/09 (maj 2009)
  6. Atomowy sposób na tani prąd i błękitne niebo, wywiad z doc. dr inż. Andrzejem Strupczewskim, "National Geographic Polska" nr 4/09 (kwiecień 2009), rozmawiała: Danuta Śmierzchalska, zdjęcia: Leszek Holf

  Publikacje innych instytucji i organizacji

  1. Fałszywi prorocy w krainie histerii, Wojciech Kwinta, "Polska Energia" nr 3/4 (29/30) 2011
  2. Radiojod z Fukushimy w Polsce, prof. dr hab. Zbigniew Jaworowski
  3. Żarnowiec II mógłby zawierać dwa reaktory CANDU po 740 MWe każdy, mgr inż. Dariusz Witold Kulczyński, uwagi do Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
  4. Poland returns to nuclear power, mgr inż. Dariusz Witold Kulczyński, Nuclear Engineering International, nr 6 (2010)
  5. Cykl artykułów o energetyce jądrowej autorstwa dr. Tomasza Rożka, kierownika Działu Nauka i Gospodarka w czasopiśmie "Gość Niedzielny", opublikowanych w "Gościu Niedzielnym" nr 29/2009: Atom to wyzwanie, Energia z gwiazd, Pieniądze to problem inwestora, Skąd się bierze uran? Zamieszczone za zgodą autora
  6. Radiation hormesis - a remedy for fear - prof. dr hab. Zbigniew Jaworowski, "BELLE", April 2009, Zamieszczony za uprzejmą zgodą p. prof. Edwarda Calabrese, przedruk z czasopisma "BELLE" Newsletter Entitled “BELLE: AN EVOLVING LEGACY”, April 2009 poświęconego zagadnieniom hormezy, w tym oddziaływania małych dawek promieniowania na człowieka
  7. Demony Czarnobyla- prof. dr hab. Zbigniew Jaworowski - "Świat Nauki" nr 4 (176) 2006


   Świat Naukiwww.swiatnauki.pl

   Świat Nauki
  8. Raport Business Center Club na temat stanu polskiej elektroenergetyki i zagrożeń dla działalności przedsiębiorstw - Jan Rakowski, dr inż. Paweł Skowroński, Ryszard Pazdan, dr hab. inż. Maciej Chorowski, 06.10.2008 r.
  9. Czarnobyl - największy blef XX wieku - artykuł tygodnika "Wprost" nr 2/2001 (946), autor Marcin Rotkiewicz, przy wspołpracy Henryk Suchar i Ryszard Kamiński
  10. Udoskonalony reaktor CANDU 6 - broszura informacyjna AECL
  11. Dla kogo kurs na atom jest błędny? - mgr inż. Dariusz Witold Kulczyński, 2008-09-21, "Gazeta Wyborcza"
  12. Ewolucja reaktorów CANDU w kontekście dyskusji o polskiej energetyce jądrowej - mgr inż. Dariusz W. Kulczyński - "Wiadomości Elektrotechniczne" 2 (988) luty 2009 ISSN 0043-5112
  13. Kanadyjska energetyka jądrowa - mgr inż. Dariusz W. Kulczyński - "Wiadomości Elektrotechniczne" 3 (977) marzec 2008 ISSN 0043-5112
  14. Bezpieczeństwo Energetyczne Polski - Raport Business Centre Club (16.02.2009)

  Polemiki

  1. 15.07.2009 Energetyka jądrowa tańsza niż twierdzą przeciwnicy - krytyka oceny kosztów energetyki jądrowej p. prof. Mielczarskiego - doc. dr inż. Andrzej Strupczewski
  2. 08.07.2009 Debata o energetyce jądrowej w Polskie Radio Trójka z udziałem doc. dr. Andrzeja Strupczewskiego (Instytut Energii Atomowej POLATOM) oraz Roberta Cyglickiego (dyrektor Greenpeace Polska) - plik mp3
  3. 12.05.2009 Odpowiedź na nowe oszczerstwa i nieprawdziwe informacje p. dr. Jaśkowskiego, Panorama Powiatu Wejherowskiego Nr 17/286 - 29.04.2009 r. (replika do artykułu dr. Jaśkowskiego z numeru 09/278 - 04.03.2009 r.):

   Oryginał wysłany redakcji

   Tekst zamieszczony w gazecie: cz. 1 , cz. 2

   (Oryginał i teksty redakcyjne nie różnią się treścią. Zamieścilismy obie wersje tekstu ze względu na lepszą czytelność oryginału)

  4. 28.04.2009 List otwarty SERENu do redakcji gazety „Nasz dziennik” w związku z publikacją artykułu pana Franciszka Ćwika z dnia 22 kwietnia 2009, Nr 94 (3415) w dziale <Myśl jest bronią> pod tytułem „Zatrute ciastko z odpadami” (redakcja Naszego Dziennika nie opublikowała odpowiedzi SERENu na zarzuty p. Ćwika)
  5. 11.04.2009

   Stanowisko Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej w sprawie Projektu Polityki Energetycznej Polski do Roku 2030 i odpowiedź na uwagi Koalicji Klimatycznej

   Stanowisko Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej SEREN wobec twierdzeń dr Andrzeja Kassenberga opublikowanych w Gazecie Prawnej w dniu 9 kwietnia 2009

  6. 03.03.2009 Prezentacja i dyskusja alternatywnych scenariuszy energetycznych na posiedzeniu Komisji w Sejmie 3 marca 2009
  7. 29.03.2009 Nie straszmy atomem - dr Krzysztof Andrzejewski, "Przegląd" nr ... (jako odpowiedź na poniższy artykuł prof. L. Tomiałojcia): Nie śpieszmy się z atomem - prof. Ludwik Tomiałojć, "Przegląd" nr ... (22.02.2009)
  8. 28.01.2009 List SERENu do redakcji tygodnika NIE w związku z artykułem „chorzy na jądra” p. red. A. Rozenka

  Radiojod z Fukushimy w Polsce

  Gościmy

  Odwiedza nas 1156 gości oraz 0 użytkowników.

  Energetyka jądrowa na Facebooku

  SARI

  Zwiedzanie EJ