Klempicz dziś

Klempicz

Klempicz
Klempicz - tu prawdopodobnie stanie druga elektrownia
jądrowa w Polsce

Lokalizacja nr 2 na liście - Klempicz - jest kolejnym miejscem gdzie uruchomienie elektrowni jądrowej po 2020 r. jest bardzo prawdopodobne. Budowę planowano tu już w latach 80-tych (zob.: Elektrownia Jądrowa "Warta" w Klempiczu). Obecnie rejon lokalizacji „Warta-Klempicz” jest mocno wyludniony. W okolicy nie ma też większych zakładów pracy. Ludność wsi utrzymuje się głównie z emerytur, rent i dorywczych prac. Tereny lokalizacji to grunty rolne niskiej jakości (V i VI klasy), nieużytki oraz las.

Zarówno na terenie jak i w otoczeniu lokalizacji EJ „Warta” przeprowadzono kompleksowe badania geologiczno-inżynierskie i sejsmo-tektoniczne. Badania te potwierdziły w pełni przydatność tego terenu do zlokalizowania elektrowni jądrowej. Zaletą lokalizacji w Klempiczu jest istnienie dobrze rozwiniętej infrastruktury przesyłowej, która jest aktualnie jeszcze wzmacniana i modernizowana - w rejonie lokalizacji EJ „Warta” aktualnie przebiega kilka linii przesyłowych o dużym znaczeniu dla całego KSE (Krajowy System Elektroenergetyczny).

W lutym 2009 r. marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak zaproponował premierowi, aby elektrownia powstała w Klempiczu lub w Koninie.

W lipcu 2009 r. mieszkańcy okolic Klempicza założyli Stowarzyszenie "Klempicz TAK", którego celem jest prowadzenie działalności promującej i popierającej decyzję o lokalizacji na terenie Wielkopolski Północnej elektrowni jądrowej, wytwarzającej czystą i tanią energię elektryczną oraz ośrodka rozwoju, technicznego, technologicznego, naukowego i społecznego subregionu Wielkopolski Północnej.

Gościmy

Odwiedza nas 1457 gości oraz 0 użytkowników.

Energetyka jądrowa na Facebooku

SARI

Zwiedzanie EJ