Artykuły

Programy badawcze EURATOM-u

Co to jest 7PR?

7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Jest to program siedmioletni (2007-2013) o budżecie wynoszącym prawie 54 miliardów euro.

7PR jest podstawowym instrumentem realizacji celu strategicznego jaki wyznaczyła w marcu 2000 roku w Lizbonie Rada Europejska: przekształcenie UE w najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, stworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz zagwarantowania większej spójności społecznej. Trójkąt wiedzy, który tworzą edukacja, badania i innowacje, jest niezbędny do osiągnięcia tego celu.

7PR składa się z czterech programów szczegółowych , uzupełnionych o program szczegółowy obejmujący badania nuklearne (EURATOM) i działania Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC).

7 PR oferuje szereg możliwości pozyskiwania funduszy na prowadzenie badań naukowych, działań badawczo-szkoleniowych i innowacyjnych dla osób zajmujących się energetyką jądrową.

Program Euratom - Fission

Celem  Euratom - Fission  jest wspieranie działań badawczo-szkoleniowych w zakresie energetyki jądrowej. Dofinansowanie w ramach Euratom - Fission odbywa się na zasadzie przyznawanych grantów, o które można aplikować w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków (tzw. konkursy). Oznacza to, że wnioski projektowe muszą być przesłane do Komisji Europejskiej w określonym terminie ( od tzw. otwarcia konkursu do tzw. zamknięcia konkursu) oraz spełniać określone wymagania. Jednym z ważniejszych jest utworzenie konsorcjum międzynarodowego składającego się z kilku partnerów, w tym często przemysłowych. Wielkość i skład konsorcjum może być zróżnicowany zgodnie z zasadami konkursu i celami realizowanymi w projekcie. Są one zawarte w każdej dokumentacji konkursowej projektu. W ciągu roku na ogół odbywa się 1 konkurs.

Podstawowe działania  Euratom- Fission to : zarządzanie odpadami radioaktywnymi, systemy reaktorowe, ochrona radiologiczna, infrastruktura, zasoby ludzkie, mobilność i szkolenia.

13 listopada został ogłoszony czwarty konkurs Euratom - Fission.(Rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem). Wnioski projektowe należy składać do 8 kwietnia 2010 roku.

Budżet konkursu nie został równomiernie rozłożony na poszczególne działy, przez co tematyka niektórych z nich została znacznie okrojona. Najwięcej środków  zarezerwowano na projekty związane z problematyką bezpieczeństwa obecnie istniejących i przyszłych systemów reaktorowych. (18 mln. euro); ochrony radiologicznej  (13 mln. euro) oraz z zagadnieniami zarządzania odpadami promieniotwórczymi (12 mln. euro). Budżet łączny na działania dotyczące infrastruktur badawczych; zasobów ludzkich i mobilności naukowców; działania horyzontalne oraz współpracę z krajami trzecimi to zaledwie 7 mln. euro. Łączny budżet czwartego konkursu Euratom-Fission-2010 wynosi 50 mln. euro.

Zakres tematyczny 4 konkursu Euratom- Fission:
– demonstracja in-situ koncepcji i technologii magazynowych w podziemnych laboratoriach badawczych;
– działalność badawcza na rzecz wdrożenia geologicznej utylizacji;
– starzenie się niemetalicznych komponentów elektrowni jądrowych (NPP);
– badania i rozwój (B+R) wspierające program badań strategicznych Platformy Technologicznej Zrównoważonej Energetyki Jądrowej (SNE-TP);
– koordynacja wkładu programu Euratom w Międzynarodowe Forum Generacji IV (GIF);
– badania materiałoznawcze;
– badania nad zagrożeniami związanymi z niskimi dawkami promieniowania w Europie;
– optymalizacja dawek dzięki nowym technologiom w obrazowaniu medycznym;
– europejska platforma gotowości i zarządzania nagłymi zdarzeniami i sytuacjami powypadkowymi;
– zintegrowane podejście do badań radioekologicznych w Europie;
– ponadnarodowy dostęp do dużych infrastruktur;
– plany szkoleń programu Euratom-Rozszczepienie (EFTS) w zakresie energetyki jądrowej i ochrony przed promieniowaniem;
– działania wspierające wdrożenie programu i pozostała działalność;
– współpraca w zakresie edukacji i szkolenia jądrowego;
– niezawodność programowania w automatyzacji;
– test kwalifikacji paliwa do nadkrytycznego reaktora wodnego (SCWR).

Dokumentacja konkursowa 4 konkursu Euratom - Fission:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=248 .

 

Tematyka konkursu odzwierciedla założenia Strategicznej Agendy Badawczej opracowywanej przez Platformę Technologiczną Zrównoważonej Energetyki Jądrowej (SNE-TP), raport High Level Expert Group (HLEG) oraz platformy IGD-TP ( Implementing Geological Disposal Technology Platform).

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w  Euratom - Fission  prosimy o kontakt z Agatą Wiśniewską z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej. ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub tel. 0 509 846 247)


Wspólnotowe Centrum Badawcze (Joint Research Centre, JRC) i działania jądrowe Centrum w ramach 7 Programu Ramowego

Wspólnotowe Centrum Badawcze jest jedną z Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej z siedzibą w Brukseli. Ponadto, na Centrum składa się siedem instytutów badawczych usytuowanych w pięciu krajach europejskich; Belgii, Holandii, Hiszpanii, Niemczech i Włoszech, posiadających  najnowocześniejsze europejskie laboratoria badawcze, otwarte na współpracę indywidualną z naukowcami z różnych krajów europejskich w formie staży, stypendiów i pracy dla delegowanych krajowych ekspertów.

Bezpośrednie działania Centrum finansowane są z budżetu 7 Programu Ramowego,
z podziałem na działania niejądrowe (wyodrębniony budżet, w wysokości 1,751 milionów Euro) i działania jądrowe (517 milionów Euro w ramach Programu Euratom). W ramach działań jądrowych Centrum prowadzi działania miedzy innymi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego w poszerzonej Europie, nowych metod leczenia w medycynie nuklearnej, bezpieczeństwa działania i przyszłości reaktorów jądrowych, gospodarka paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Szczególnie aktywne w obszarze działań jądrowych są Instytut Pierwiastków Transuranowych (Karlsruhe, Niemcy), Instytut Energii (Petten, Holandia) oraz Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli (Ispra, Włochy). Obok wspomnianych powyżej możliwości współpracy indywidualnej, instytuty JRC są otwarte na współpracę instytucjonalną z organizacjami z różnych krajów, w ramach europejskich Sieci Badawczych w wybranych obszarach, projektów badawczych w ramach Programów Ramowych, umów dwustronnych o współpracy naukowej.

Szczegółowe informacje na temat Centrum, obszarów działania, form współpracy oraz konkursów na pracę czasową w instytutach można znaleźć na stronie Dyrekcji Generalnej JRC: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm

Osoby zainteresowane szczegółami prosimy o kontakt z Joanną Stalewską z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

 

Program People

Jego celem jest wzmocnienie –ilościowe i jakościowe potencjału ludzkiego w obszarze nauki i techniki poprzez zwiększanie atrakcyjności Europy dla najlepszych naukowców, zachęcanie europejskich naukowców do pozostania na kontynencie, przyciąganie badaczy z całego świata oraz zainteresowanie młodych ludzi karierą naukową.

Program Ludzie daje możliwość wzbogacenia kariery naukowej o etap międzynarodowy. Realizacja projektu w ramach programu People wymaga wyjazdu za granicę.

Więcej informacji na stronie: http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/3.html

Osoby zainteresowane uczestnictwem  prosimy o kontakt z Bogną Hryniszyn Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej. ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

 

Gościmy

Odwiedza nas 1424 gości oraz 0 użytkowników.

Energetyka jądrowa na Facebooku

SARI

Zwiedzanie EJ