Co naprawdę wydarzyło się w...

Czytelnicy co pewien czas atakowani są przez organizacje antynuklearne wiadomościami o rzekomych – lub prawdziwych – awariach, niesprawnościach, kradzieżach i innych wydarzeniach mających stanowić dowód, że energetyka jądrowa jest niebezpieczna i w każdej chwili zagraża ludziom „nowym Czarnobylem”.

Siedziba MAEA
Siedziba Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu. Organizacja udostępnia publicznie raporty o wszelkich zdarzeniach jądrowych i radiologicznych nie tylko w energetyce jądrowej, ale również w przemyśle, medycynie, badaniach naukowych itp. W energetyce jądrowej obowiązuje zasada pełnej przejrzystości i rzetelnego informowania społeczeństwa (fot. Dean Calma/IAEA)

Oczywiście, nikt nie jest doskonały, energetyka jądrowa też nie, uszkodzenia i awarie zdarzają się i bynajmniej tego nie ukrywamy, przeciwnie, nawet przy drobnych usterkach sporządza się raporty do dozoru jądrowego na szczeblu krajowym i do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na szczeblu międzynarodowym (raporty te są dostępne dla mediów i opinii publicznej na stronie MAEA: http://www-news.iaea.org/news/ ). Bada się też starannie pierwotne przyczyny awarii, nie po to by ukarać ludzi, lecz po to, by usunąć te pierwotne przyczyny i zapobiec powtarzaniu się awarii.

Na naszej stronie znajdą Państwo rzetelne informacje – dobre dla energetyki jądrowej i złe, ale zawsze prawdziwe i dokładne – o tych wydarzeniach, które Państwa niepokoją. Zaczniemy od kilku wydarzeń i będziemy nasze informacje poszerzać w miarę poznawania zarzutów i nurtujących Was niepokojów. Jeśli zaś zdarzy się coś nowego, o czym informacji nie znajdziecie – prosimy piszcie do nas, a zamieścimy uczciwe odpowiedzi.

 

Co zdarzyło się podczas awarii w EJ Three Mile Island (1979, USA) i jakie były jej skutki?

Awaria w Czarnobylu (1986, ZSRR): przyczyny , skutki zdrowotne , skutki społeczne i polityczne

Czy odpady radioaktywne powodują zgony w Somali?

Czy promieniowanie z elektrowni jądrowej Krümmel w Niemczech powoduje białaczkę wśród dzieci?

Gościmy

Odwiedza nas 1415 gości oraz 0 użytkowników.

Energetyka jądrowa na Facebooku

SARI

Zwiedzanie EJ