Artykuły

prof. dr inż. Andrzej Strupczewski

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

prof. NCBJ dr inż. ANDRZEJ STRUPCZEWSKI 
Wiceprezes Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej SEREN
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego NCBJ


dr inż. Andrzej Strupczewski

53 lata pracy w dziedzinie inżynierii reaktorowej i bezpieczeństwa jądrowego
w tym:

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej w Wiedniu
 • 6 lat jako ekspert wiodący w sprawach bezpieczeństwa reaktorów i analiz porównawczych ryzyka powodowanego przez różne źródła energii
 • 30 misji w zakresie bezpieczeństwa jądrowego do elektrowni jądrowych i reaktorów badawczych (Bułgaria, Czechy, Słowacja, Węgry, Rosja, Irak, Iran, Egipt, Syria, Chiny, USA, Finlandia)
 • Aktualnie uczestniczę w MAEA w zespole prowadzącym analizę porównawczą bezpieczeństwa reaktorów EPR. AP 1000, ESBWR i ACR

Komisja Europejska

 • ekspert ds. bezpieczeństwa reaktorów (4 lata pracy nad oceną wpływu pomocy Unii Europejskiej w programie TACIS na bezpieczeństwo elektrowni jądrowych w Rosji, na Ukrainie i w Armenii, a także ocena bezpieczeństwa reaktorów WWER 1000, łącznie misje do 13 EJ, wszystkich urzędów dozoru jądrowego i do organizacji technicznych zajmujących się bezpieczeństwem jądrowym w tych krajach)

Ministerstwo Ochrony Środowiska Austrii

 • 5 lat pracy w programie oceny bezpieczeństwa EJ Temelin jako ekspert wiodący w 3 z 10 tematów analizowanych przez stronę austriacką (w tym analiza zagadnień ciężkiej awarii w EJ Temelin), wszystkie trzy tematy zakończone uznaniem komisji parlamentarnej Austrii ds. Temelina (w której obradach uczestniczyłem), że Temelin spełnia wymagania bezpieczeństwa

Międzynarodowa Agencja Energii

 • Misja do Słowacji dla oceny różnych gałęzi energetyki

Instytut Energii Atomowej POLATOM

 • W latach 1983-1993 Zastępca Dyrektora i Kierownik Międzynarodowego Programu Badań Bezpieczeństwa Reaktorów
 • W latach 1976-1991 kierownik Zakładu Inżynierii Reaktorowej
 • W latach 1974-1975 Kierownik rozruchu technologicznego wysoko strumieniowego reaktora badawczego MARIA

 

Członkowstwo organizacji naukowych i międzynarodowych organizacji technicznych

 • Członek UNIPEDE NUCLE Komitet 1 (Energetyka Jądrowa) (1980-1985)
  - Członek ISO TC-85 Nuclear Power Committee (1975-1985)
  - Członek Advisory/Editorial Board of Nuclear Engineering and Design (1992-2008)
 • Członek Komitetu Nauk Radiacyjnych Polskiej Akademii Nauk (1986-1990)
 • Członek Komitetu Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk (1990-1993)
 • Kierownik ze strony polskiej w Międzynarodowym Programie Rozwoju Reaktora AP 600 zorganizowanym przez Westinghouse, USA (1992-1993)

 

Publikacje

 • Napisałem książki:
  - Energetyka Jądrowa (wraz z prof. Celińskim), WNT, Warszawa 1984;
  - Awarie Reaktorowe a Bezpieczeństwo Energetyki Jądrowej WNT, Warszawa 1990;
  - Nie bójmy się energetyki jądrowej, SEP, Warszawa 2010
 • Opublikowałem ponad 150 prac na temat energetyki jądrowej i zagadnień z nią związanych
 • Uzyskałem 6 patentów, z czego jeden w 18 krajach
 • Prowadziłem wykłady na 32 kursach szkoleniowych, z czego 15 poza Polską

 

ZAKRES KOMPETENCJI

 • Technologia reaktorów energetycznych i badawczych
 • Analizy bezpieczeństwa reaktorów energetycznych i badawczych
 • Porównawcza analiza ryzyka różnych źródeł energii

Gościmy

Odwiedza nas 1080 gości oraz 0 użytkowników.

Tematy pokrewne

Energetyka jądrowa na Facebooku

SARI

Zwiedzanie EJ